Be kategorijos

Turime padėti kovojantiems ukrainiečiams. Grūdų augintojų asociacija tęsia paramos akciją ir kviečia prisidėti ūkininkus.

Nuo pat pirmųjų karo dienų, kai Rusija užpuolė Ukrainą, Grūdų augintojų asociacija aktyviai ėmėsi padėti ukrainiečiams. Buvo renkamos lėšos, už ūkininkų suaukotus pinigus nupirkti 8 visureigiai automobiliai, suremontuotas 12-os vietų autobusiukas, įsigyta kitų reikalingų daiktų. Dabar lėšų rinkimas beveik sustojo, iš dalies ir dėl darbymečio.

 

Prisimindamas šios paramos akcijos pradžią, asociacijos pirmininkas Aušrys Macijauskas, sako, kad jau anksčiau draugiški ryšiai buvo palaikomi su didžiausia šios šalies žemdirbių organizacija – Ukrainos žemės ūkio taryba. Tad asociacijai susisiekus su jos vadovu Andrej Dykun, klausta, kokios pagalbos labiausiai reikia?

„Vienas iš prašymų buvo padėti visureigiais automobiliais, iš pradžių ir maisto reikėjo, nes buvo sutrikusios tiekimo grandinės. Maistu daugiau rūpinosi Ūkininkų sąjunga, o mūsų asociacija- mašinomis.

Paskelbėme, kad renkame lėšas, buvo surinkta apie 25 tūkstančiai eurų, aukojo daugiausia mūsų asociacijos nariai. Pirkome visureigius ir gabenome įvairiais būdais,– ir mūsų ūkininkai vežė iki sienos, vėliau ėmėme bendradarbiauti su Antanu Kliunka, vienu iš Lietuvos kariuomenės  kūrėjų savanorių sąjungos steigėjų, kurie gynė Seimą 1991 m. Jis turėjo kontaktų Ukrainos kariuomenėje, tai galėjome automobilius iš rankų į rankas perduoti ukrainiečiams. Buvo ūkininkų, kitų žmonių, kurie dovanojo automobilių, tarp jų ir 12-os vietų autobusiuką. Už jo remontą sumokėjo Grūdų augintojų asociacija. Mes pirkome ne tik visureigius, bet ir naktinio matymo taikiklius, elektros generatorius, medikamentų ir kitų reikalingų prekių, kurias sudėdavome į Ukrainą siunčiamas mašinas.

Tačiau tam surinktos lėšos baigėsi, jų rinkimas beveik sustojo, iš dalies ir dėl darbymečio, ir tam tikras karo nuovargis jau yra, bet apsiprasti nereikėtų, nes jie kovoja ir už mus. Tad labai norime tą akciją tęsti, raginame ūkininkus, kitus žmones vėl prisidėti, aukoti“,– padėti Ukrainai kviečia Grūdų augintojų asociacijos vadovas Aušrys Macijauskas.

 

Grūdų augintojų asociacijos Tarybos narys Ignas Hofmanas, gegužės pabaigoje nuvairavęs minėtą 12–os vietų mikroautobusą „Merssedes“ iki pat fronto linijos ir perdavęs jį kariams sako, kad teko pervažiuoti beveik visą Ukrainą,– iki Charkivo.

„Aš pats buvau štabe Poltavos mieste, jie parodė sušaudytą anksčiau naudotą autobusiuką, tai labai reikėjo naujo kariams vežioti.

Viena yra važiuoti iki Lvovo ir kirtus sieną ten palikti, ir visai kas kita – nuvežti iki karių, kuriems tas automobilis reikalingas. Važiuoti per visą Ukrainą, iki pat fronto linijos, yra tam tikras iššūkis. Teko bendrauti  ir su vadais, ir su kariais. Grįždami į Kijivą susipažinome su labai įdomiu kariu Ivanu, vienu iš Ukrainos teritorinės gynybos padalinio vadų, organizavusių Kijivo gynybą. Kad buvo sumuštos, sudegintos rusų okupantų technikos kolonos, tai ir jis, ir jo kariai daug prisidėjo. Kijivą gynė daugiausia Teritorinės gynybos kariai. Apskritai, geriausi kovotojai, gynėjai yra Ukrainos patriotai, savanoriai kovotojai.

Buvome sumanę padaryti nuotolinį susijungimą, susitikimą su minėtu Ivanu iš Kijivo, kitais kariais, kad ūkininkams papasakotų apie kovą, su kokiais sunkumais jie dabar susiduria, ko labiausiai reikia ir taip užvestų vėl aukoti“,–  mintimis dalijosi Grūdų augintojų Asociacijos Tarybos narys.

Tokiam sumanymui pritaria ir Grūdų augintojų asociacijos vadovas Aušrys Macijauskas, sakydamas, kad ūkininkai nuotoliniu būdu tikrai su Ukrainos kariais aptars, kokios paramos jiems labiausiai reikia. Nors šiuo metu didžiausias žemdirbių rūpestis – nuimti derlių, sutvarkyti grūdus,

Grūdų augintojų asociacija ragina ūkininkus nepamiršti, kad labai svarbu padėti kovojantiems ukrainiečiams.

 

LGAA paramos sąskaitą:

 

Gavėjas: Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Sąskaita: LT913500010008101969 

Paskirtis: Parama Ukrainai